SİNOP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Ataması

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Ataması

 

İlgi :   a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

           b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

Norm güncelleme işlemleri ilgi (b) Yönetmelik kapsamında yapılarak okul/kurum müdürlüklerinin norm kadroları belirlenmiştir.

Öğretmenlerimizin dengeli dağılımına yönelik çalışmalar kapsamında İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ilgi (a) Yönetmeliğin 53´üncü maddesi kapsamında atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacak olup, tercihte bulunanlara en fazla 25 (yirmibeş) eğitim kurumu tercih hakkı verilecek ve hizmet puanı hesabında başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2015 tarihi esas alınacaktır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9´uncu maddesi dikkate alınarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenleri ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan öğretmenlerin başvuru işlemleri için;

1 - Öğretmenlerin eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar aynı yerleşim yerleri içerisinde yapılacaktır.

2- Zorunlu hizmetini yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlar

 

ını tercih edebileceklerdir.

3-Rehberlik alanı atamalarında ilgi (b) Yönetmeliğin 21´inci maddesinin 4´üncü fıkrası gereği işlem yapılacaktır.

4-Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve Bilim Sanat Merkezinde görevli olan norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri;

a) Güzel Sanatlar Lisesinin (Müzik, Görsel Sanatlar/Resim) Spor Lisesinin (Beden Eğitimi) öğretmenleri, Bilim ve Sanat Merkezi hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

b)Güzel Sanatlar Lisesinin (Müzik/Görsel Sanatlar/Resim), Spor Lisesinin (Beden Eğitimi) öğretmenler

 

inden halen görev yapanlar ile daha önce bu eğitim kurumlarında görev yapmış olanlar Bilim ve Sanat Merkezi hariç Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

c)Bilim ve Sanat Merkezinde hâlen görev yapanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, Bilim ve Sanat Merkezi ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve Sanat Merkezinde daha önce görev yapmamış olanlar bu kurumu tercih edemeyecektir.

5-Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Okul/Kurum Müdürlüklerince gerekli tebligatın yapılması sağlanacaktır.

6-Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere tebligatın yapıldığına dair tebellüğ belgesi ve branş bazında norm fazlası olan öğretmenlerin hizmet puanlarını gösterir isim listelerinin okul ve kurum müdürlüklerince muhafaza edilmesi gerekmektedir.

7-Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenler diğer atanan öğretmenler ile birlikte göreve başlamaları kaydıyla başvuru yapabilecektir.

8-Kadrosu İl ve İlçe MEM´de bulunan öğretmenlerimiz, görev yaptığı kurumun kapatılması ve ders yükünün azalması nedeniyle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerimiz ekte gönderilen form dilekçe ile en fazla 25 eğitim kurumu tercih yapacaktır. Başvuru formu 2 (iki) nüsha düzenlenecek olup, bir nüshası Okul Müdürlüğünde muhafaza edilecek diğer nüshası ise Merkezde Okul Müdürlükleri, ilçelerde ise İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 10/08/2015 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne gönderilecektir.

9-Atamalar takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

10-Ekli boş kadro listesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık tespit edildiğinde 07/08/2015 günü mesai bitimine kadar e-mail yolu ile  Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi´ne (atama57@meb.gov.tr) bildirilecektir.

11-Münhal ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptal, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumda eğitim kurumlarına atama yapılamayacaktır.

 

12-Norm kadro fazlası durumdaki öğretmenlerimiz, başvurularını hâlen görev yaptıkları Okul/Kurum Müdürlüklerine 06/08/2015 - 10/08/2015 tarihleri arasında dilekçe ile yapacaklardır.

Bilgilerinizi ve yazının İlçeniz/Okulunuz norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığı duyurularak başvuru yapmalarının sağlanarak herhangi bir aksaklığa ve hak kaybına meydan verilmemesi hususunda gereğini  rica ederim.

 

                                                                                            Nevzat TÜRKKAN

                                                                                                      Vali a.

                                                                                          Millî Eğitim Müdürü

 

 

Ek1-Form Dilekçe için tıklayınız (1 Sayfa) 

Ek2-Boş Kadro Listesi için tıklayınız  (9 Sayfa) 

 

 

 

Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat 2 Merkez/SİNOP - 0 (368) 261 19 87 0 (368) 261 54 18 0 (368) 260 51 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.