SİNOP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Ataması

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine   İlgi :a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.          b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin                     Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.      c) Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2014/22 no.lu Genelgesi.
Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Ataması

 

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

 

 

 

İlgi :a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

 

       b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin                     Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

 

     c) Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2014/22 no.lu Genelgesi.

 

 

 

Norm güncelleme işlemleri ilgi (a) Yönetmelik kapsamında yapılarak okul/kurum müdürlüklerinin norm kadroları belirlenmiştir.

 

İlimiz genelinde öğretmenlerimizin dengeli dağılımına yönelik çalışmalar kapsamında İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ilgi (a) Yönetmeliğin 41´inci maddesi kapsamında atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır.

 

İlgi (a) Yönetmeliğin 41´inci maddesinin 3´üncü fıkrasında; "Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar." denilmektedir.

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuruları alınacak olup, tercihte bulunanlara en fazla 25 (yirmibeş) eğitim kurumu tercih hakkı verilecek ve hizmet puanı hesabında başvuruların son günü olan 16 Aralık 2014 tarihi esas alınacaktır.

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9´uncu maddesinin son fıkrası hükmünün de dikkate alınarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenleri ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan öğretmenlerin başvuru işlemleri için;

 

 

 

 1-Öğretmenlerin il genelindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır. Başvuruda tercihte bulunmayan ve bulunup atanamayan norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yeri içerisinde res´en atamaları yapılacaktır.

 

2- Zorunlu hizmetini yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 

3-Rehberlik alanı atamalarında ilgi (b) Yönetmeliğin 21´inci maddesinin 4´üncü fıkrası gereği işlem yapılacaktır.

 

4-Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve Bilim Sanat Merkezinde görevli olan norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri;

 

a) Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin bütün alan öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Lisesinin (Müzik, Görsel Sanatlar/Resim) Spor Lisesinin (Beden Eğitimi) öğretmenleri, Bilim ve Sanat Merkezi hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

 

b)İlgili mevzuata göre atanan Anadolu Lisesi öğretmenleri Bilim ve Sanat Merkezi hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

 

c)Güzel Sanatlar Lisesinin (Müzik/Görsel Sanatlar/Resim), Spor Lisesinin (Beden Eğitimi) öğretmenlerinden halen görev yapanlar ile daha önce bu eğitim kurumlarında görev yapmış olanlar Bilim ve Sanat Merkezi hariç Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

 

d)Bilim ve Sanat Merkezinde hâlen görev yapanlar ile daha önce görev yapmış olanlar Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi hariç, Bilim ve Sanat Merkezi ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve Sanat Merkezinde daha önce görev yapmamış olanlar bu kurumu tercih edemeyecektir.

 

5-Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Okul/Kurum Müdürlüklerince gerekli tebligatın yapılması sağlanacaktır.

 

6-Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere tebligatın yapıldığına dair tebellüğ belgesi ve branş bazında norm fazlası olan öğretmenlerin hizmet puanlarını gösterir isim listelerinin 12/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

7-Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenler diğer atanan öğretmenler ile birlikte göreve başlamaları kaydıyla başvuru yapabilecektir.

 

8-Kadrosu İl ve İlçe MEM´de bulunan öğretmenlerimiz, görev yaptığı kurumun kapatılması ve ders yükünün azalması nedeniyle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerimiz ekte gönderilen form dilekçe ile en fazla 25 eğitim kurumu tercih yapacaktır. Başvuru formu 2 (iki) nüsha düzenlenecek olup, Okul Müdürlüğünde muhafaza edilecek diğer nüshası ise Merkezde Okul Müdürlükleri, ilçelerde ise İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 16/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne teslim edilecektir.

 

9-Atamalar takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

10-Ekli ihtiyaç listesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık tespit edildiğinde acele e-mail yolu ile  Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne bildirilecektir.

 

11-Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptal, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumda eğitim kurumlarına atama yapılamayacaktır.

 

12-Norm kadro fazlası durumdaki öğretmenlerimiz, başvurularını hâlen görev yaptıkları Okul/Kurum Müdürlüklerine 15/12/2014 - 16/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile yapacaklardır.

 

 

 

Bilgilerinizi ve yazının İlçeniz/Okulunuz norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığı duyurularak başvuru yapmalarının sağlanarak herhangi bir aksaklığa ve hak kaybına meydan verilmemesi hususunda gereğini  rica ederim.

 

Boş Kadrolar...

Form Dilekçe...

 

Ahmet ÖZDEMİR

 

Milli Eğitim Müdür V.

 

 

 Norm

Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat 2 Merkez/SİNOP - 0 (368) 261 19 87 0 (368) 261 54 18 0 (368) 260 51 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.