SİNOP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Eğitim Öğretim Sınıfı Hariç Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu

2015 Yılı Eğitim Öğretim Sınıfı Hariç Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu  
2015 Yılı Eğitim Öğretim Sınıfı Hariç Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu

Sayı : 7761757/903.02/5152990 18.05.2015
Konu: 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı
            Yer Değişikliği           
                                                          
                                    ..................................................KAYMAKAMLIĞINA
                                                  ( İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü )
                                    .................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
                                    ................................................... ŞUBESİNE                                  
   
İlgi: a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında                                        Yönetmelik. 
       b) Millî Eğitim Bakanlığı(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)´nın  26/03/2015 tarih ve 3268114 sayılı yazısı.

 İlimiz İl ve 8(sekiz) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Okul/kurumlarında Eğitim/Öğretim sınıfı hariç görev yapan personelin ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği için başvuruları alınacaktır.
İlgi (a) Yönetmeliğin 32´nci maddesinde "(1)Bölge Hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden  bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
1) Söz Konusu başvurular 21/05/2015 - 27/05/2015 tarihleri arasında yapılacak olup, belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir.Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar , il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları tercihleri dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliğimizce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde hâlen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir,eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.
3) Başvuru bilgilerindeki hatalardan dolayı oluşabilecek her türlü olumsuz durumda , tüm yasal sorumluluk Taşra Teşkilatı Personeli İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler Başvuru ve Onay Formunda "bilgilerimin tam ve doğru olduğunu , aksi halde başvurumun geçersiz sayılmasını kabul ederim" beyanında bulunarak imzalayan adaya aittir.
 4) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması"başlıklı bölümün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler  ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı  hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması durumunda birinci derecede sorumlu; Aday, Kurum Müdürlüğü  ve/veya İlçe  Millî Eğitim Müdürlüğüdür.

5)Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmaması bakımından MEBBİS Özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin güncellenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.Güncelleme işlemlerinden personelin kendisi sorumlu olacaktır.
 6)Gerekli şartları taşıyan adayların ba şvuru tercih formu ile onaylı hizmet cetvellerinin iş takvimine uygun olarak İl Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmek ve değerlendirmek üzere Müdürlüğümüze 29/05/2015 tarihine kadar teslim edeceklerdir. (İlçeler DYS ortamında gönderecektir.)
 7)Başvuru tarihinden sonra adayların tercihlerinde herhangi bir değişiklik ve tercih iptali yapılmayacaktır.
8)Atama yapılacak münhal kadrolar ,çalışma takvimi, ve Başvuru ve tercih formu https://sinop.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
9)Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, eksi görev yerlerini tercih edemeyeceklerdir.
İlan edilen münhal kadrolara;
a) Müktesep itibari ile bu derecelere atanmaya hak kazanamayan adayların atama  başvuruları kabul edilmeyecek, geçersiz sayılacaktır.
b) 1´nci, 3´ncü ve 4´ncü derece münhal kadrolara; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşıyanların veya müktesebi bu derecelere gelenlerin atamaları yapılacaktır.
10)Her aday belirlenen süre içinde (21-27 Mayıs 2015)başvuruda bulunmak zorundadır.
11)Hizmet süresinin hesaplanmasında ilgi (a) Yönetmeliğin 4. maddesinin (h) bendinde geçen süreler dikkate alınacaktır.
12)Adaylar tek tercih yapabilecekleri gibi belirtilen sayıda da tercihte bulunabilirler. 
13)Ataması yapılan ancak, halen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşü göreve başlatılacaktır.
14)İlimiz dahilinde ilan edilen boş kadrolar göz önünde bulundurularak, her adayın müktesebine uygun kadroya atanması sağlanacaktır. İlan edilen kadrolar içerisinde adayın kazanılmış hak aylığına uygun kadro olmaması hâlinde, diğer kadrolara atanabilmesi için Başvuru ve Tercih Formunda bulunan “Alt kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğun Evet kısmını işaretlemesi gerekmektedir. Hayır kutucuğunun işaretlenmesi ya da işaretlemenin yapılmaması durumunda alt kadrolara atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
 15)Ataması yapılan personelin en geç 18.06.2015 tarihine kadar göreve başlamaları sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve ilgili personellere duyurulmasını rica ederim.

                                                     
                                                                                                      Kutlu Tekin BAŞ
                                                                                                              Vali a.
                                                                                                 İl Millî Eğitim Müdür V .

 

DAĞITIM :
Kaymakamlıklara (İMEM)
Merkez İlçe Okul ve Kurum Müdürlüklerine

 

Başvuru ve Tercih Formu...

Münhal Kadrolar...

Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat 2 Merkez/SİNOP - 0 (368) 261 19 87 0 (368) 261 54 18 0 (368) 260 51 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.